Nikdy nepoužité šaty!
(Jedná se pouze o starší modely.)
Prodej v ceně
již od 12 000 Kč

 

Proč nosí ženich nevěstu přes práh domu?

Zvyk v nošení nevěsty přes práh má více vysvětlení. Nevěsta má na sobě dlouhé šaty - může snadno zakopnout a zranit se. To by mohlo ohrozit průběh první noci a vlastně celého manželství. Rody samozřejmě chtějí ochránit svou investici a proto snaha zabezpečit každý detail svatby. O trochu zajímavější vysvětlení se nabízí, uvědomíme-li si, že kdysi byly svatby z větší části obchodem. Nevěsta byla prodána a to se jí často nemuselo líbit. Musela být za účelem dovršení spojení rodů zavlečena ženichem do domu, resp. do novomanželského lože násilím. Je také možné, že kořeny tohoto zvyku spočívají v unášení žen za účelem sňatku v dobách starého Říma. Přenášení nevěsty přes práh je dodnes stále praktikováno, i když hlavním důvodem je nejspíše popularizace v televizi a ve filmech. Pamatujte však, že aby byla nevěsta skutečně ochráněna před zakopnutím, ženich musí v dostatečném předstihu posílit své svaly, jinak by nemuselo dodržení této tradice proběhnout dle očekávání. nevěsta ženich